کلیدواژه‌ها = معماری زمینه‌گرا
تبیین شاخص‌های معماری زمینه‌گرا با استفاده از شرایط اقلیمی موجود در طراحی مسکن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 83-94

10.22034/rau.2023.2001980.1044

تینا میرزازاده قهجاورستانی؛ عبدالرضا محسنی؛ نگار نبوی طباطبایی