اهداف و چشم انداز

نشریه رهپویه معماری و شهرسازی با رویکرد پژوهش در گذشته، حال و آینده "معماری و شهرسازی" مبتنی بر "فرهنگ و اندیشه اسلامی" در ایران و جهان، در تلاش است به راهبردهایی برای روزآمدی، کارآمدی، بومی‌سازی و اسلامی‌سازی معماری و شهرسازی ایران دست یابد. نشریه رهپویه معماری و شهرسازی، با هدف انتشار یافته‌های پژوهشی نظری و تجربه‌های عملی در زمینه‌های معماری و شهرسازی منتشر می‌شود.

واژه رهپویه به منزله "درافکندن راهی برای پویشِ" معماری و شهرسازی اصیل و با هویت اسلامی-ایرانی، مبتنی بر ملزومات دوران، همگام با تحولات و پیشرفت جهان و با تأکید بر نگاه به آینده می­باشد. این پویش مبتنی بر نگاه "گذشته­نگر، حال­نگر، آینده­نگر و آینده­نگار" به معماری و شهرسازی بر آن است به ارائه راهبردهایی برای جمع اصالت و پویایی بپردازد. مقالات پذیرفته شده در این نشریه شامل پژوهش­های نظری و عملی در بررسی مسائل و چالش­های این مسیر از منظر "معمار، اثر، مخاطب، نهاد و دستگاه اجرایی و قانونگذار" می­باشد.

اهداف ویژه این نشریه عبارتند از:

  • تبیین چیستی معماری اسلامی با توجه به نگاه آینده­نگر و آنچه باید باشد؛
  • شناخت ارزش­های هویتی-کالبدی و میراث فرهنگی معماری اسلامی در ایران و جهان
  • توسعه پژوهش در معماری و شهرسازی مبتنی بر اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی و نگاه توسعه‌گرا به معماری و شهرسازی امروز ایران؛
  • نشر و بسط پژوهش­های تأثیرگذار در: 1-توسعه و ارتقاء کیفی آموزش معماری و شهرسازی، 2- احیای ارزش­های ازدست رفته گذشته، 3- تقویت هویت و فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی ؛
  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، استادان دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های معماری و شهرسازی در دو مقیاس ملی و بین­المللی
  • کاربردی کردن پژوهش­ها در راستای اولویت­های کشور
  • ارائه راهبردهایی برای پاسخگویی به چالش­های روز کشور در زمینه معماری و شهرسازی بویژه مسکن

رویکرد مقالات پذیرفته شده در محورهای موضوعی نشریه می­تواند شامل موارد زیر باشد:

 مطالعات و مبانی نظری (مبتنی بر نگاه میان­رشته­ای بین علوم انسانی، هنر و معماری و شهرسازی)، نظریه (نظریه­پردازی، نقد، توسعه و آموزش، بسط نظریه و آزمون نظریه در عمل)، تاریخ­پژوهی (بررسی نمونه­های اصیل و باهویت و درس­هایی برای امروز)، موردپژوهی (کاربرد نظریه و اِعمال روش‌های طراحی و برنامه­ریزی معماری و شهرسازی) و اقدام­پژوهی (در عرصه آموزش و تجارب عملی).