فراخوان دومین دوره «همایش ملی آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار» با مجوز ISC در دانشگاه سوره

فراخوان دومین دوره «همایش ملی آینده‌پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار»  با مجوز ISC در دانشگاه سوره

مشروح خبر را اینجا بخوانید.