دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

تبارشناسی نقش مایه چلیپا در معماری ایرانی از منظر افقی گرایی اسلامی

صفحه 7-21

10.22034/rau.2023.2001205.1039

فاطمه فلاح شیروانی؛ سید یحیی اسلامی؛ سید غلامرضا اسلامی